Ερημογραφια ΙΙ: Η Νεα Διεθνης

Η “Νέα Διεθνής” είναι ένας αχρονικός δεσμός, χωρίς κύρος… χωρίς συντονισμό, χωρίς κόμμα, χωρίς χώρα, χωρίς εθνική κοινότητα, χωρίς συμπολίτευση, χωρίς κοινό ανήκειν σε μία τάξη. Εδώ, η Νέα Διεθνής ονομάζει αυτό που καλεί στην φιλία μίας συμμαχίας χωρίς θεσμούς μεταξύ αυτών που… συνεχίζουν να εμπνέονται από τουλάχιστον ένα από τα πνεύματα του Μαρξ ή του Μαρξισμού. Είναι ένα κάλεσμα να συνενωθούν με έναν καινούριο, συμπαγή και πραγματικό τρόπο – ακόμα και αν η συμμαχία δεν έχει πλέον την μορφή ενός κόμματος ή μιας διεθνούς των εργατών – στην κριτική του κράτους του διεθνούς νόμου, των εννοιών του Κράτους και του έθνους κ.ο.κ., προκειμένου να ανανεώσουν αυτή την κριτική και συγκεκριμένα να την ριζοσπαστικοποιήσουν.

– Jacques Derrida, Φαντάσματα του Μαρξ

κοπυ-πεηστ εξυπνάδων του Ντεριντά από την wikipedia.

Tagged ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: